Ce zici, facem internetul un loc al frumosului?

  •     
  •     
  •     
  •     
  •     
 
 
POEZIE


Luni, începutul apocalipsei. Mielul

 

abia de mă trezesc sunt tot o durere cruntă în oasele moi

tocmai a început apocalipsa, e luni, ca o revoluţie roşie de pluş

pe tâmpla mea de cretă stă înfipt un corb cu ochii scurşi

din umeri îmi cresc aripi grele negre sunt doar un demon

 

Dumnezeu aruncă în stele cu tigve de cai sau cu arhangheli

din ținutul Magdala până în câmpia mea doar fum

pământul ca o rană putredă în care colcăie viermii şi puroiul

ţâşneşte din nori e tot o zbatere de pleoape şi moarte în ochii căprui

un cârd năuc de popi cu bărbi şi cruci din lemn de nuc

se năpustesc peste fetele virgine răstignite în altare de fier

 

jertfe de carne şi de sânge cu părul bălai

în urma mea se preling picioare lichide şi unghii

sună din trompete îngeri imberbi mă înalţ peste case şi cant

Aleluia

 

este ştiut mântuirea noastră stă în mielul jertfit

e singurul care poate deschide peceţile cerului iar sângele lui scurs

pe frunţile noastre mieii lui ard spune sfântul Andrei

„Fericiţi cei care prin durerile vremelnice şi-au agonisit odihna veşnică”

dar fiara îi seamănă mielului coarnele ei sunt asemenea aveţi grijă

 

din Sionul cel vechi mirosind a tămâie coboară în câmpie Mielul

şi-n slava lui va fi înconjurat de o sută patruzeci şi patru de mii de ţărani

ca de arhangheli

în sufletelor lor e toată fecioria lăuntrică şi bărbăţia de străjeri

a neamului ce se ridică cel ce va da ordinea veşnică a lumii

- pe tâmpla câmpiei e scris cu foc numele Lui şi al tatălui duh

 

din biserica ridicată din carnea câmpiei şi din sângele meu

undeva în pântecul cerului pereţii trosneau picurând sfinţi din zugrăveli

peste noi răstigniri şi învieri jertfelnice spre drumul golgotei

între oamenii Mielului ţăranii şi omenii fiarei sădiţi adânc în noi

e lupta, războiul acela înspăimântător

spre iubirea veşnică urmează-l pe Miel se aude o voce stinsă din sânge

din pământ s-a ridicat Antihristul în pământ îl vom stinge

sub brazdă să încolţească lanul, lumina

şi a trecut o zi prima zi şi se face marţi şi se face moarte

 

<-- Back

 


 

Copyright © 2015 Petre Ioan Cretu. All rights reserved. | Web Design: Pic